Incasso indienen zonder account

Een incasso indienen kan ook zonder account. Stuur ons uw openstaande factuur/facturen toe, per e-mail of per post.

 

Per e-mail: incasso@allclaims.nl
Per post:

Postbus 82199 2508 ED Den Haag

Wat hebben wij van u nodig?

  • Uw contactgegevens
  • Contactgegevens van uw debiteur
  • Kopie van de factuur/facturen of een overzicht openstaande facturen met vervaldata
  • Eventuele deelbetalingen (zowel betaaldata als bedragen)
  • Eventuele belangrijke informatie

Na ontvangst van de hierboven weergegeven informatie nemen wij direct contact met u op. U ontvangt een opdrachtbevestiging en direct de inloggegevens van uw account, zodat u vanaf dat moment niet alleen uw dossier live kunt volgen, maar dat u ook online nieuwe opdrachten kunt indienen. Hoe gaat het dan verder? zie Werkwijze