COMMERCIËLE CONTRACTEN

Ze vormen de kern van elke onderneming: commerciële contracten. Wilt u een commercieel contract opstellen, beëindigen of erover onderhandelen? Of heeft u een conflict over een commercieel contract of een commerciële samenwerking? Dan kunt u maar beter specialisten hebben klaarstaan om u daarbij te begeleiden. Onze specialisten denken graag met u mee over wat er geregeld moet worden voor een goede samenwerking tussen ondernemingen. En we leggen dat waterdicht vast in een schriftelijke overeenkomst.

Onze specialisten ondersteunen u met veel juridische expertise en ervaring bij het opstellen van allerlei contracten, zoals:

 • intentieverklaringen
 • geheimhoudingsverklaringen
 • distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten
 • (langdurige) koop- en leveringscontracten
 • algemene voorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomsten
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • inkoop- en verkoopovereenkomsten
 • etc.

PROCEDEREN

De rol van een advocaat bij het starten én voeren van een procedure bij de rechtbank is van cruciaal belang. Er moeten in een vroegtijdig stadium strategische keuzes worden gemaakt over de te nemen maatregelen. Deze keuzes bepalen mede het uiteindelijke resultaat in een geschil. Er moet een dossier worden gevormd en de (proces)rechtelijke mogelijkheden moeten worden gesignaleerd en optimaal worden benut.

Ons legal team heeft ruime ervaring met het voeren van bodemprocedures en procederen in hoger beroep en kort geding. U kunt rekenen op een slagvaardige dienstverlening met een up-to-date kennis van de laatste stand van zaken omtrent rechtsvordering.

Onze speerpunten zijn het procederen in geschillen over:

 • Aansprakelijkheid
 • Schadevergoeding
 • Nakoming, opzegging, beëindiging en/of ontbinding van overeenkomsten
 • Uitleg of opschorting van overeenkomsten
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Incasso met verweer