Legal Specialisten

All Claims is gespecialiseerd in het incasseren van facturen en (complexe) vorderingen, met of zonder verweer, door heel Nederland. Wij behandelen vorderingen op debiteuren die volgen uit overeenkomsten, ongeacht de aard van de overeenkomst en ongeacht de hoogte van de vordering. Daarnaast procederen onze specialisten voor commerciële geschillen en adviseert en assisteert het legal team bij het opstellen/aangaan van commerciële (internationale) overeenkomsten en projecten. Op professionele en kundige wijze gaan wij altijd voor optimale dienstverlening en maximaal resultaat, waarbij het belang van de opdrachtgever altijd centraal staat.

 

INCASSO | minnelijk en gerechtelijk trajecT

Ons legal team, bestaande uit advocaten, gerechtsdeurwaarders en ervaren juristen, begeleiden alle opdrachten vanaf het eerste moment. Elke opdracht krijgt - afhankelijk van de voorgeschiedenis en de wensen van de opdrachtgever - een eigen passende aanpak. Onze incassodienst is daarom per opdrachtgever maatwerk en indien nodig ook per dossier. Dus geen automatische processen, maar vakmanschap, maar wel tegen zeer concurrerende tarieven. Standaard behandelen wij opdrachten op basis van NO PAY, NO FEE. Wat houdt dit in? De hoogte van de vergoeding is gekoppeld aan de opbrengst van de werkzaamheden. Er is daarom een gezamenlijk belang, want geen opbrengst = geen vergoeding.

Ook als het lastig is of wordt

Doordat de opdrachten worden uitgevoerd door advocaten zijn er geen beperkingen in handelen en/of adviseren. Elke opdracht, ongeacht de hoogte en/of de te bewandelen route, krijgt dezelfde service en kwaliteit in aanpak. Voert uw debiteur (ineens) verweer of moeten er afwijkende handelingen, acties of procedures worden gevoerd? Doordat we alle disciplines onder één dak hebben kunnen wij elke situatie aan.

Kwaliteitswaarborg

Alle incasso-opdrachten worden met grote zorg uitgevoerd. Onze opdrachtgevers gaan met ons een overeenkomst van opdracht aan, zodat zij niet alleen de expertise en kundigheid ontvangen, maar ook de zekerheid hebben van het beheren van geïncasseerde gelden op een Stichting Beheer Derdengelden en toepassing van de Gedragsregels die gelden voor advocaten en gerechtsdeurwaarders.

 

LEGAL | ADvies en procederen

Ze vormen de kern van elke onderneming: commerciële contracten. Wilt u een commercieel contract opstellen, beëindigen of erover onderhandelen? Of heeft u een conflict over een commercieel contract of een commerciële samenwerking? Dan kunt u maar beter specialisten hebben klaarstaan om u daarbij te begeleiden. Onze specialisten denken graag met u mee over wat er geregeld moet worden voor een goede samenwerking tussen ondernemingen. En we leggen dat waterdicht vast in een schriftelijke overeenkomst.

Onze specialisten ondersteunen u met veel juridische expertise en ervaring bij het opstellen van en procederen over allerlei (internationale) contracten, zoals:

  • intentieverklaringen
  • geheimhoudingsverklaringen
  • distributie-, agentuur- en franchiseovereenkomsten
  • (langdurige) koop- en leveringscontracten
  • algemene voorwaarden
  • samenwerkingsovereenkomsten
  • Service Level Agreements (SLA’s)
  • inkoop- en verkoopovereenkomsten
  • etc.